ENG | |

醫療團隊

謝卓華醫生

血管外科專科醫生

香港大學榮譽臨床副教授

香港大學內外全科醫學士

香港中文大學外科名譽臨床副教授

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)